INFORMACE K PROVOZU ZUŠ KRNOV OD 25. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, milé děti,

od středy 25. listopadu 2020 je opět umožněna individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák). Kolektivní a skupinová výuka, včetně nehudebních oborů, pokračují v distanční formě výuky.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Žádáme vás tedy o využití alternativních komunikačních prostředků (telefon, email, apod.)

Nadále tedy platí přísná hygienická opatření v podobě použití dezinfekce na ruce při příchodu do budovy školy, a zakrytí dýchacích cest ve všech prostorách školy s výjimkou výuky zpěvu a hry na dechové nástroje.

Těšíme se na vás 🙂

Vaše ZUŠ Krnov

Opatření PES pro oblast školství: 25. listopad 2020

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE K PROVOZU ZUŠ KRNOV OD 25. LISTOPADU 2020

Malé fotografické ohlédnutí za 5. týdnem

Naši milí,

je tady další konec týdne a my vám s radostí opětovně přinášíme malé fotografické ohlédnutí za 5. týdnem našeho distančního vzdělávání.

Opakovat se už nebudeme. Každopádně nás ten velký pes Baskervilský skutečně volá (byť jen některé). Zřejmě byl opravdu hlasitý.

Neusínáme, pracujeme a chystáme se na návrat. Už ve středu vás všechny zveme na náš Virtuální podzimní koncert.

No a v závěru stejně poděkujeme, protože bez společné vůle a zvýšené míry tolerance, bychom to společně nezvládli.

S úctou, pokorou, a zvláště přáním poklidného pracovního týdne.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malé fotografické ohlédnutí za 5. týdnem

Malé fotografické ohlédnutí za 4. týdnem

Naši milí,

je tady opět konec týdne a my vám s radostí přinášíme malé fotografické ohlédnutí za 4. týdnem našeho distančního vzdělávání.

Nechceme se neustále opakovat, a tak s nadšením oznamujeme, že na MZd a MŠMT už „štěká pes“. Pevně doufáme, že minimálně Baskervilský. Třeba bude natolik hlasitý, a již brzy nás pustí do naší milované školy.

Děje se toho kolem ZUŠ Krnov více, neusínáme, poctivě pracujeme a chystáme se… na co? To si ještě chvíli necháme pro sebe. Nebojte, již brzy se s radostí podělíme.

No a v závěru musíme stejně poděkovat, bez vás by to prostě nešlo.

S úctou, pokorou, a zvláště přáním poklidného nadcházejícího týdne

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malé fotografické ohlédnutí za 4. týdnem

Malé fotografické ohlédnutí za 3. týdnem

Naši milí,

je tady konec pracovního týdnem a my vám opět přinášíme malé fotografické ohlédnutí za 3. týdnem našeho distančního vzdělávání.

Budeme se opakovat, ale děkujeme všem dětem a jejich rodičům za zapojení do této formy výuky. V neposlední řadě také za podporu, kterou nám vyjadřujete.

Jste prostě skvělí.

Všem krásný a pokud možno poklidný nastávající víkend.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malé fotografické ohlédnutí za 3. týdnem

Informace k pokračujícímu distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci,
Milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., (dále jako „usnesení vlády“). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

U základních uměleckých škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání a není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.

Odkaz na usnesení zde: usnesení

Děkujeme za pochopení, dosavadní toleranci a těšíme se na dny, kdy se naše škola opět prozáří uměleckými múzami.

S úctou a pokorou

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k pokračujícímu distančnímu vzdělávání