Malé fotografické ohlédnutí za 1. týdnem

Malé fotografické ohlédnutí za 1. týdnem našeho distančního vzdělávání.

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za zapojení do výuky na dálku. V neposlední řadě také za podporu, kterou nám vyjadřujete.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malé fotografické ohlédnutí za 1. týdnem

HLAS SLEZSKA 2020

Československá pěvecká soutěž Hlas Slezska 2020 on-line.

Nevzdáváme se 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HLAS SLEZSKA 2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

Nově tedy i bez individuální výuky na ZUŠ.

Dále vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Děkujeme za pochopení a již teď se na vás všechny moc těšíme.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Ukončení distančního vzdělávání v individuální výuce HO

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

– omezuje provoz ZUŠ tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a , s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák). Tato výjimka se však nevztahuje na individuální výuku zpěvu (viz opatření MŠMT).

Individuální výuka v HO probíhá s ochranou dýchacích cest (rouškou). U žáků a pedagogů dechového oddělení, na základě aktuální epidemiologické situace na naší škole, důrazně doporučujeme také ochranu dýchacích cest (tedy roušku).

Nehudební obory, PSHO, HN, soubory a komorní uskupení pokračují v distanční výuce, dle dřívějších pokynů.

Žáci, kteří mají nařízenou karanténu, včetně žáků pedagogů v karanténě, taktéž pokračují v dobrovolné distanční výuce.

Prosíme všechny zákonné zástupce, nevstupujte do ukončení těchto mimořádných opatření do budov naší školy. Veškerou komunikaci zkuste řešit telefonicky, e-mailem, nebo jakoukoliv jinou komunikační platformou.

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. Přeloženo do lidské řeči, z epidemiologických důvodů budou prodlouženy Podzimní prázdniny.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na většinu z vás v pondělí 12. října 2020.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

KHS Ostrava:

MŠMT:

Rubriky: Aktuality HO, Aktuality LDO, Aktuality TO, Aktuality VO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení distančního vzdělávání v individuální výuce HO

ÚSPĚCH A OCENĚNÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ KRNOV V LIDICÍCH

Lidická mezinárodní výtvarná soutěž a následná přehlídka je jednou z největších, nejznámějších a nejstarších soutěží dětského výtvarného projevu vůbec.

Do této výtvarné soutěže posíláme práce dětí pravidelně každý rok a každoročně máme radost z ocenění v podobě medaile nebo i více medailí Lidická růže.

V letošním 48. ročníku bylo naší Základní umělecké škole v Krnově uděleno navíc ještě nejvyšší ocenění soutěže za výjimečnou kolekci prací:

CENA POROTY 2020 PRO ČESKOU REPUBLIKU

Konkurence byla jako každý rok obrovská, do Lidické galerie bylo doručeno více než 22 tisíc dětských prací ze 78 zemí světa.

Výtvarné téma každého ročníku je voleno ve spolupráci s UNESCO, to letošní bylo KRAJINA, téma krásné, široké, volné, s výběrem obrovského množství motivů ke zpracování.  Náš výtvarný obor reprezentovala kolekce prací s názvy Za plotem, Ve staré zahradě, Krajina, Divizny.

Porota ocenila invenční, čistě vybraný a výtvarně působivý soubor prací.

OCENĚNÍ:

V kategorii Malba, Kresba dostala za svou práci medaili Lidická růže Barbora Hamplová, čestná uznání Ellen Andršová a Aneta Hanzelová.

V kategorii Grafika byla škola oceněna medailí za kolekci pro žáky Karlu Kohutovou, Violu Kubaníkovou, Lenku Martínkovou, Annu Stejskalovou a Julii Tribusovou.

Každý rok jsou děti oceněné medailí Lidická růže zvány na slavnostní vernisáž do Lidické galerie. Letos bylo z důvodu pandemie covid-19 slavnostní zahájení výstavy a předávání diplomů a medailí odloženo na podzim, na čtvrtek 24. září 2020.

Do Lidic jsme se vypravili převzít ocenění skupina 7 dětí, paní učitelka a 2 maminky. Organizátoři soutěže se o nás postarali naprosto úžasně, od zajištěného ubytování po krásný program. Po slavnostním ceremoniálu, který doplňoval doprovodný program na zahradě lidické galerie jsme si samozřejmě prohlédli výstavu se všemi oceněnými pracemi.

Hlavní cenou poroty, kterou jsme převzali, je umělecké dílo sklářského výtvarníka pana Jiřího Pačínka – skleněná paleta. Ta byla také impulzem k navštívení jeho umělecké sklářské dílny, ateliéru v Kunraticích u Cvikova nedaleko Nového Boru následující den, což byl pro nás mimořádný zážitek.

Výstava bude otevřena pro veřejnost k vidění až do 31. ledna 2021.

Máme velikou radost z úspěchu a z ocenění, která jsme získali. Dětem z celého srdce gratulujeme!

Mgr. Ivana Steiningerová, vedoucí VO

Rubriky: Aktuality TO, Napsali o nás, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚSPĚCH A OCENĚNÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ KRNOV V LIDICÍCH